shahrvand.com
مهمان ناخوانده در پرواز تورنتو کلگری بر اساس طبیعتش رفتار کرد - شهروند
شهروند- در تاریخ 26 فوریه 2019، در پرواز ایر ترانزیت که از تورنتو به سمت کلگری می رفت یک مهمان ناخوانده حضور داشت که برای ابراز وجود به