shahicarpet.ir
پاک کردن لاک از روی فرش به چه شکل می باشد؟ - قالیشویی شاهی
پاک کردن لاک درصورتی که لاک خشک نشده باشد آسان است. یکی از مهم ترین پاک کننده های لاک الکل می باشد که باید به گونه ای عمل شود که لاک را بیشتر پخش نشود.