sgroysman.wordpress.com
Из Москва Ква-Ква на Василий Аксьонов
Глика помоли своя „чичо-жених” да ѝ разкаже повече за Блок. Трябва да се спомене, че след като Есперанца беше обратно отвлечена, нашият герой [Кирил Смелчаков] прекарваше по-голямата част от времет…