sgroysman.wordpress.com
#какдаучим 01: Правилото на 10-те % и други цифрови подсказки
Често ме питат(е), „как да учим“. Отчитайки с ирония (и леко перифразиране на Laurence J. Peter), че „който умее – го прави, който не го умее – учи другите, а който и това не може: обучава, как се …