sgroysman.wordpress.com
З. З.: Пластмасовите брезички
За омагьосаните гори, в които ако почакаш достатъчно дълго време, без да вдигаш шум, ще приседнат наблизо, за да се черпят с каша, от приказките излезли, славянски богатир и тюркски батыр. Из “Руси…