sfmg.se
Vinnova-stöd till Genomic Medicine Sweden - SFMG
Genomic Medicine Sweden (GMS) är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att implementera precisionsmedicin koordinerat i Sverige. Bakom satsningen står sju universitetslandsting/regioner tillsammans med landets medicinska fakulteter. Många professionella organisationer inklusive Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (SFMG) är…Read more Vinnova-stöd till Genomic Medicine Sweden ›