sfmg.se
Utbildningsgrupp - SFMG
Utbildningsgruppen inom SFMG initierades för att se över och förbättra specialitetens interna utbildning vad gäller ST-utbildningen och fortbildningskurser. Enligt Socialstyrelsens aktuella riktlinjer finns också ett krav på att alla utbildningsenheter för specialister ska ha en ST-studierektor, och SFMGs utbildningsgrupp ansvarar…Read more Utbildningsgrupp ›