sfmg.se
Stadgar - SFMG
Dessa stadgar finns även som nedladdningsbar pdf-fil: § 1 Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik (hädanefter, “Föreningen”) utgör en sammanslutning av personer intressera­de av genetiska frågeställningar inom den medicinska vetenskapen. Till medlem kan antas legitimerad läkare och inväljas blivande…Read more Stadgar ›