sfmg.se
Kvalitetsgrupp - SFMG
Föreningens kvalitetsgrupp har arbetat tillsammans med SWEDAC för att ta fram kriterier för ackreditering av klinisk genetisk verksamhet. Arbetet resulterade i SWEDAC-dokumentet “Ackreditering av klinisk genetisk verksamhet” som därefter legat till grund för ackrediteringen av kliniskt genetiska enheter i Sverige.…Read more Kvalitetsgrupp ›