sfmg.se
Pediatrisk genetik, Stockholm 16/1 - SFMG
Barnläkarföreningens arbetsgrupp för pediatrisk genetik anordnar sitt årliga möte i Stockholm, 16 januari 2019. För ytterligare information och anmälan, se pdf-fil: