sfmg.se
Kurs i klinisk genetik och genetisk vägledning, Lund - SFMG
I samarbete med Klinisk genetik (Region Skåne) och Centrum för sällsynta diagnoser Syd (Södra sjukvårdsregionen), arrangerar Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet en uppdragsutbildning Klinisk genetik och genetisk vägledning I (15hp) med start HT 2019 och avslut vårterminen 2020. För ytterligare…Read more Kurs i klinisk genetik och genetisk vägledning, Lund ›