sfmg.se
SVEP53-studien - SFMG
Medfödd TP53-mutation förekommer uppskattningsvis hos 1/10 000 personer vilket skulle motsvara cirka 1000 individer i Sverige. I vissa familjer orsakar medfödda TP53-mutationer ärftlig bröstcancer, medan i andra familjer orsakar de ett cancersyndrom som heter Li-Fraumenisyndrom (LFS) som kännetecknas av flera…Read more SVEP53-studien ›