sfmg.se
Cancergenetik - SFMG
SFMGs onkogenetiska arbetsgrupp I samband med att Regionala Cancercentrum i Samverkan började ta fram nationella vårdprogram för olika cancerdiagnoser så fick Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik alltfler remisser där specialitetens synpunkter på olika dokument efterfrågades. SFMGs styrelse såg…Read more Cancergenetik ›