sfipaddan.se
Vad eleverna tycker om iPads på SFI?
"Vad tycker eleverna om iPads på SFI?" Enkäten var helt anonym och genomfördes på 154 elever från A till D nivå. Resultatet av elevenkäten var följande: