sfipaddan.se
Tips: skapa en Dropbox enbart för eleviPads
Dropbox är ett fantastiskt verktyg när det gäller att individanpassa på SFI och då gäller det framförallt hörövningar. Dropbox på elevipads gör att elever