sfipaddan.se
Sladdlös undervisning med hjälp av AirServer
Fördelar Airserver: Pedagogen blir inte bunden vid datorn/sladd utan kan gå runt med ipaden i handen. Elever med iPads kan dela sin skärm till projektorn...