sfipaddan.se
Hur iPads förbättrar Sfi-undervisningen
Dessa frågor besvaras i inlägget: Har iPad-projektet bidragit till ökad flexibilitet, individanpassning och höjd kvalitet i Sfi-undervisningen?