sfipaddan.se
Förslag på arbetssätt med appen Skolstil
Skolstil är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. Förslag ett: använda Skolstil för att träna diktamen/text1. Pedagogen skriver diktamen på tavlan. 2.