sfipaddan.se
Dictogloss med iPad på SFI
Förslag på arbetssätt där iPads & dictogloss. 1. Läraren väljer ut en text och läser högt ett par gånger i helklass. Eleverna antecknar under..