sfipaddan.se
Apparna Lexin, Google översätt, SAOL och andra tips
Lexin är en av de appar som användes flitigast i det iPad-projekt jag var delaktig i. Det finns inte alltid tillgång till lexikon i bokform och det finns mä