sfipaddan.se
Användbara gratis ipad-appar för SFI
Detta är fem gratis appar jag rekommenderar vid användningen av iPads i SFI-undervisningen. Apparna går att använda på varierande nivå (vilket jag kommer at