sfipaddan.se
Alfavux i en AppStore nära dig!
Komvux i Norrköping fick under förra året 200,000:- i statsbidrag från Skolverket för att utveckla en Sfi-app med inriktning på analfabeter. På Nationellt centrum för svenska som andraspråks hemsida finns det en artikel där Lena Ryhman Wildén berättar lite mer om projektet.