sfipaddan.se
95% av c-eleverna är positiva till iPads på SFI
Anita Phil som även hon är från SFI i Eskilstuna har använt samma enkätundersökning som tidigare på 19 c-elever. Dessutom beskriver hon kortfattat hur hon arbetat med iPads i sin c-kurs.