sfipaddan.se
49 miljoner i statsbidrag för utbildning i SFI år 2014
Att skapa Lärplattformar och Flippad SFI dominerade beviljade ansökningar för statsbidrag för utbildning i SFI år 2014.