sfimedangelica.blog
Substantiv SFI
Vi kommer att arbeta med substantiv. Se filmen först. Gör övningarna och träna mer. Vad är substantiv? Vilka ord är substantiv? Vilka ord är substantiv? en eller ett? Vilka ord är EN-ord? Vad är en…