sfimedangelica.blog
Träna prepositioner SFI
Prepositioner – kroppen Prepositioner är ord som beskriver olika förhållanden mellan personer, platser, saker. Exempel: på, i, över, ovanför, framför, under, bredvid, bakom, mellan, mitt emo…