sfimedangelica.blog
Nyheter SFI del 6. 2018 Juli
Du kan studera nyheterna så här: Läs nyheten flera gånger (snabbt, sakta, tyst, högt). Slå upp ord inte meningar, översätt (translate) orden. Gör en ordlista med nya ord och skriv egna meningar med…