sfimedangelica.blog
Välkommen till SFI, undervisning på nätet !
Läs och översätt på den här sidan det ni inte förstår: Eller på den här sidan: Titta på videon om hur du kan studera på internet: #SFI med Angelica Youtube