sfimedangelica.blog
Vad ni kan arbeta med
(Förstår du inte alla ord? Använd Ni kan börja arbeta med kapitel 6 ” ”Mål 1”. Vill ni ha test på kp 6 nästa fredag? Läs, skriv, lyssna på cd:n och gå in på länken och arbeta: ni …