seyedezatollahrashmi.wordpress.com
فروش قيرهای دفن شده در پی افزايش قيمت قير
به دليل افزايش قيمت قير بسياري از سوء‌استفاده‌كنندگان به دنبال قيرهاي دفن شده در سال‌هاي گذشته رفته‌اند و با استفاده از روغن سوخته يا روغن بازيافته آنها را 40 درصد پايين‌تر از قيمت فعلي مي‌فروشند. …