seyedezatollahrashmi.wordpress.com
قاتل به مادر ستار گفته که در حین شکنجه از خود بی خود شده و ستار کشته شده است
سحام نيوز ـ در این روزهای تنهایی فقط تنها مامن گوهر عشقی عکسها، خاطرات و سنگ قبر ستار بهشتی است او روزها را برای تنها نبودن خود و فرزندش تا شب بر سر مزار ستار به تنهایی می گذراند و می گوید: “در روز…