seyedezatollahrashmi.wordpress.com
اسباب کشی احمدی نژاد و دوستان به ساختمان لادن
این روزها پاستور نشین ها سخت سرگرم جمع و جور کردن کارهایشان و اسباب کشی هستند. به گزارش آینده آنلاین، بسیاری از یاران احمدی نژاد از جمله بقایی و مشایی در حال تکمیل برگه های تسویه هستند و نکته قاب…