seyedezatollahrashmi.wordpress.com
ما به کوری چشم ملت ایران رای می دهیم! (ویدئو)
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.