seyedezatollahrashmi.wordpress.com
درگیری کشاورزان اصفهانی با یگان ویژه و آتش زدن اتوبوس (فیلم)
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.