seyedezatollahrashmi.wordpress.com
سعود الفيصل: ايران دامن زدن به آشوب در کشورهای منطقه را متوقف کند
رادیو فردا : سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان سعودی، روز دوشنبه از ايران خواست تا دخالت در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس و تحریک به «آشوب» در اين کشورها را متوقف کند. اين مقام ع…