seyedezatollahrashmi.wordpress.com
عکس/ بستنی فروش 120 سال پیش در ایران
در سال‌های اوليه توليد بستنی، شكر و شير و ثعلب را در استوانه‌های فلزی كه در بشكه‌های چوبی قرار داشت، می‌ريختند و اطراف استوانه‌های فلزی را با نمک و يخ می‌پوشاندند. يخ و نمک باعث می‌شد دما به حدود ۲…