seyedezatollahrashmi.wordpress.com
تحول سریع دررویدادهای سوریه / اتحادیه عرب برای سوریه ضرب الاجل تعیین کرد
اتحادیه عرب به سوریه سه روز وقت داده است «سرکوب خونین» تظاهرکنندگان را متوقف کند و به ناظران اجازه ورود به این کشور را بدهد، با این حال با هرگونه مدخاله خارجی در سوریه مخالفت کرده است. …