seyedezatollahrashmi.wordpress.com
نزاع خیابانی دو دختر دانشجوی ایرانی در هند با دوچرخه سواری در بنگلور و درآوردن شورت خود
به گزارش روزنامه «دیلی باسکر» چاپ هند، دو دختر دانشجوی ایرانی که مشغول رانندگی در شهر بنگلور و در خیابانی به همین نام بودند، پس از تصادف با دوچرخه سوار هندی، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند…