seyedezatollahrashmi.wordpress.com
دیدن این مردم خرافاتی که زیر آقا را بو می کنند خالی از لطف نیست/عکس
برای اطلاعات بیشتر از نوشته بازدید کنید.