seyedezatollahrashmi.wordpress.com
اگر ادامه این عكسها را ندیده‌اید، حالا ببینید/عکس
این تصاویر به همین مقدار منتشر شده و بعید است كه شما نیز ادامه آنها را دیده باشید. چه چیزی توجه این پرندگان را جلب كرده؟ سوالی است كه همواره وجود داشته و بی‌پاسخ مانده. حالا جواب اینجاست: ♦ ♦ ♦ pei…