sevdalinkas.com
Lijepi li su mostarski dućani – Nedžad Salković
Por César Campoy. Junto a creaciones como Čudna jada od Mostara grada, Moj dilbere, Kad ja pođoh na Bembašu, Mujo kuje konja po mjesecu o U Stambolu na Bosforu, esta Lijepi li su mostarski dućani…