setia1heri.org
Abjad Bahasa Indonesia akan dihilangkan 13 Huruf!
LPBA2 (Lembaga Pengembangan Bahasa Alay Ababil) akan memformulakan aturan baru dlm penggunaan Ejaan Alay yang Sudah Disempurnakan… Salah satunya adalah mengurangi jumlah abjad pada bahasa Ind…