service-ir.ir
مشخصات فنی و مدل های پردازشگرها - نمایندگی و تعمیرات ایکس ویژن - نمایندگی ایکس ویژن
مشخصات پردازشگر کامپیوتر در اینجا به مشخصات مهم پردازشگرها اشاره می شود: مدل و ساخت پردازشگر ویژگی بارز پردازشگر به مدل و ساخت AMD یا اینتل مربوط می شود. اگرچه رقابت مدلها از دو شرکت دارای ویژگیها و عملکرد مشابهی می شود، پردازشگر AMD را نمی تواند با مادربر سازگار با اینتل و …