service-ir.ir
عملکرد حافظه کامپیوتر - نمایندگی و تعمیرات ایکس ویژن - نمایندگی ایکس ویژن
عملکرد حافظه کامپیوتر علاوه بر درجه بندی پهنای باند ماژول حافظه، مانند PC3200 یا PC2-6400، سایر شماره ها برای تعیین عملکرد حافظه استفاده می شوند. این مقادیر، که با عنوان پارامترهای زمان بندی شناخته شده اند، زمان پاسخ و تاخیر ماژول را تعیین می کنند. حافظه مانند صفحه گسترده با ستونها و ردیف های زیادی …