service-ir.ir
حافظه اصلی یا رم کامپیوتر - نمایندگی و تعمیرات ایکس ویژن - نمایندگی ایکس ویژن
حافظه کامپیوتر کامپیوترها از حافظه، که با عنوان حافظه اصلی یا رم (حافظه دسترسی تصادفی) نیز نامیده شده، برای ذخیره کردن برنامه های فعال از جمله اسکنرهای آنتی ویروس و سایر خدمات پیش زمینه و داده هایی که سیستم در لحظه استفاده کرده، استفاده می کنند. داده می تواند از رم حتی یک میلیون برابر …