service-ir.ir
انواع حافظه در کامپیوتر - نمایندگی و تعمیرات ایکس ویژن - نمایندگی ایکس ویژن
در مورد حافظه کامپیوتر این بخش بر روی حافظه چند منظوره تمرکز کرده که کامپیوترها، برنامه ها و داده هایی را که در حال استفاده هستند را ذخیره می کنند، قطعه ای که داده ها را دریافت می کند به موجب پردازشگر می باشد. حافظه چند منظوره، که حافظه خواندن- نوشتن یا حافظه دسترسی تصادفی …