serjudio.com
Majloket leshem shamaim
“Una controversia leshem shamaim finalmente perdurara, pero una controversia que no es leshem shamaim no perdurará finalmente. ¿Cuál es un ejemplo de una controversia leshem shamaim? Los debates de…