serhistorico.net
Assassinat i enterrament de Camillo Berneri, Francesco Barbieri, Adriano Ferrari, Lorenzo Di Peretti i Marco Pietro a Barcelona, maig de 1937
A. Nota al peu de foto: Al fons, sota de la bandera, un rètol que diu Sindicat de Treballadors d’Aigua, Llum i Força de la UGT, en un edifici situat a la via Durruti (Laietana). A l’esq…