serhistorico.net
Joaquim Marín Carbonell i el caciquisme berguedà a finals del segle XIX
Diputat per Berga, Barcelona (1881; 1884; 1886; 1893; 1896). No coneixem l’indret exacte de naixement de Joaquim Marín i Carbonell, però sí que era nascut a Catalunya. Fill de l’antic d…