serhistorico.net
El recolzament de la burgesia catalana al franquisme
L’aposta política de la burgesia catalana neix el 1901 amb la fi de la supeditació als partits de dretes estatals i la formació de la Lliga Regionalista i acaba el 1939 amb la victòria franqu…